REGULAMENTUL CONCURSULUI “Petrece cu Perfecte.ro si ESPANSIVO un weekend plin de dans”


(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.perfecte.ro)


Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.

Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 5 – 8 decembrie 2011,  in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.perfecte.ro.

 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.perfecte.ro.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.perfecte.ro cu domiciliul in Bucuresti. 

Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

        Participarea la campania “Petrece cu Perfecte.ro si ESPANSIVO un weekend plin de dans” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul “Petrece cu Perfecte.ro si ESPANSIVO un weekend plin de dans” pe www.perfecte.ro, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. 

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. 

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. 

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. 

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

In intervalul 5-8 decembrie 2011, vizitatoarele site-ului www.perfecte.ro au sansa sa castige una din cele 3 invitatii la Holiday Dance Workshop.

Pe site-ul www.perfecte.ro va fi postata o stire care anunta inceperea concursului, stire in corpul careia vizitatoarele vor gasi o intrebare. Pentru a intra in competitive, userii site-ului trebuie sa raspunda corect la intrebare si sa completeze formularul de inscriere.

Castigatoarele vor fi anuntate pe site pe data de 8 decembrie 2011.

Un user se poate inscrie in concurs o singura data.

In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg altii, dupa formula (n+1)/2, unde „n” este numarul de persoane inscrise in concurs.

Administratorii site-ului www.perfecte.ro isi rezerva dreptul de a suspenda si de a sterge inregistrarea oricarei participante care foloseste un limbaj neadecvat.

De asemenea, administratorii site-ului www.perfecte.ro isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul

Art. 6 Premii

Premiile constau in 3 invitatii la Holiday Dance Workshop de la scoala de dans ESPANSIVO.

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatoarelor se va face dupa formula (n+1)/2, unde „n” este numarul de persoane inscrise in concurs intr-un interval de 3 zile.

Castigatoarele vor fi anuntate pe site-ul www.perfecte.ro si contactate de organizatorii campaniei.

Organizatorul nu este responsabil pentru transportul castigatoarelor pentru a-si ridica premiul.

Castigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Pro TV (Str. Fluierului nr.24, Sector 2) pe data de 8 decembrie, intre orele 12:00-17:00. Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

        Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate partenerului acestei campanii care pune la dispozitia organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiul acestei campanii.

Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate partenerului acestei campanii.

Art.9 Taxe si impozite

Partenerul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 10 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.perfecte.ro incepand cu data de 5 decembrie 2011.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

 

SC PRO TV SA

 

 prin reprezentant legal

Pro TV SA

 

related posts

Modifică setările cookies