În ce situații se acordă zile libere plătite părinților ca să stea acasă cu copiii, în timpul epidemiei de coronavirus


Nu ai cu cine lăsa copilul în perioada epidemiei de coronavirus? Poți să ramai chiar tu acasă cu el și să fii în continuare plătită. Trebuie doar să îndeplinești anumite criterii. 


Șerban Pâslaru, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații, și Mihai Anghel, Managing Associate la aceeași firmă, ne spun care sunt condițiile în care părinții beneficiază de zile libere plătite pentru a sta cu cei mici pe timpul epidemiei de coronavirus.

Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare începând cu 17 martie 2020 .

1. În ce situații se acordă zile libere părinților?

Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 , în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ ca urmare a unor situații extreme decretate de autoritățile competente, părinții copiilor înscriși la aceste unități de învățământ vor putea beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor. 

2. Condiții pentru acordarea zilelor libere

Pentru a putea beneficia de zile libere în condițiile Legii nr. 19/2020, părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să aibă copii în vârstă de până la 12 ani sau, în cazul copiilor cu dizabilități, în vârstă de până la 18 ani, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ;

b) Locul de muncă ocupat de părinte să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.

Pentru a putea obține zilele libere, părintele care îndeplinește condițiile mai sus menționate trebuie să depună la angajator o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în baza prezentei legi, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

3. Categorii de salariați exceptați de la aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020

Cu titlu de excepție, legea prevede o serie de categorii de salariați care pot beneficia de zile libere numai cu acordul prealabil al angajatorului, în cazul în care aceștia își desfășoară activitatea în unitățile sistemului energetic național, unitățile operative din sectorul nuclear, unitățile cu foc continuu, unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice.

Totodată, potrivit prevederilor art. 32 din Anexa 1 a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii ce pot fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor. Salariații din aceste sectoare considerate de importanța națională beneficiază de o majorare salarială în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul în care nici celălalt părinte nu beneficiază de zile libere potrivit Legii nr. 19/2020.

4. Numărul de zile libere de care pot beneficia părinții

Părinții care îndeplinesc condițiile menționate în paragrafele anterioare beneficiază de zile libere plătite în zilele lucrătoare pe toată perioada în care autoritățile au decis închiderea unităților de învățământ, până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

5. Indemnizația pentru zile libere

Pentru fiecare zi liberă acordată, salariații primesc o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, plafonată însă la 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile Codului Fiscal, acestea urmând să fie suportate de angajator.

Astfel, în anul 2020, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei. Cu titlu de exemplu, pe durata lunii martie a anului 2020, care are 22 de zile lucrătoare, indemnizația pentru o zi liberă acordată nu va putea fi mai mare de 185 lei.

Indemnizația urmează a fi suportată într-o primă fază de angajator, urmând ca indemnizația netă, încasată efectiv de părinte să fie decontată din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Pentru decontarea sumelor, angajatorul trebuie să depună o cerere semnată de reprezentatul legal la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărei rază își desfășoară activitatea, însoțită de următoarele documente:

Lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

Copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care se atestă că salariații pentru care solicită decontarea indemnizației îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de zile libere.

Cererea, împreună cu documentele justificative, trebuie transmise prin email / orice alt mijloc de comunicare agenției pentru ocuparea forței de muncă, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.  

related posts

Modifică setările cookies