Avocatul Alina Roșca explică normele nou adoptate pentru reglementarea bullying-ului


Avocatul Alina Roșca semnalează adoptarea normelor noi pentru reglementarea bullying-ului în ordinul nr 4.343/2020: „Când am văzut că a fost adoptat acest ordin m-am bucurat foarte tare, în primul rând în calitate de mamă, pentru că și copiii mei se pot întâlni cu această situație în școli, dar și în calitate de adult, pentru că și ei încă pot fi victemele acestui tip de violență.”

Tag-uri: #norme #bullying

Potrivit legii, pentru reducerea ratei de prevenire a violenței psihologice-bullying, avocatul Alina Roșca de la Casa de Avocatura Roșca Law Office explică cum în fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri: „Printre aceștia se vor regăsi directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.Totodată, la începutul fiecărui an școlar, unitățile de învățământ au responsabilitatea de a-și întocmi propriile strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate, condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului, materializate prin Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul `școală cu toleranță zero la violență`.”, adauga avocatul Alina Roșca. 

Normele impuse vor fi complex implementate pe mai multe paliere de acțiune: „Vor exista activități de informare și conștientizare asupra fenomenului pentru personalul şcolii, copii și părinți; măsuri de comunicare și informare internă cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar; proceduri de intervenție în acest caz; responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate, organizarea de concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying; atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare; activități de măsurare a impactului acțiunilor”, comunica avocatul Alina Roșca.

Numarul „victimelor” acestui tip de violență sunt din ce în ce mai des întâlnite în mediul cibernetic, în special de când educația și interacțiunea copiilor și adolescenților are loc mai mult pe internet. „În noul proiect de lege care modifică Legea 2017/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice, este introdusă noțiunea de violență domestică de tip cibernetic. Aceasta este definită ca orice hărțuire on line, mesaje, înregistrări și mesaje instigatoare la ură, urmărire și amenințare on line, publicarea non-consensuala de informații și conținut grafic intim precum și interceptarea comunicațiilor și datelor private cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenință și reduce la tacere victima acestui gen de violenta. Daca în alte tari acest gen de violenta a fost cu mult mai devreme abordata, din cauza multiplelor cazuri apărute, la noi în tara cred că acesta vă lua în aceasta perioada cu adevărat amploare și din acest motiv trebuie tratata cu seriozitate de către părinți, organele de ordine, instituțiile responsabile cu infrastructura comunicațiilor, dar în primul rand de către legiutor”, adaugă avocat Alina Roșca, de la Casa de Avocatura Roșca Law Office.  

Orice situație de violență asupra copilului poate fi sesizată și la linia europeană gratuită de asistență pentru copii 116 111 sau altor entități cu activități și/sau responsabilități în domeniu precum posibilitatea de a urma, in mod legal, procedura de combatere si prevenire a acestui tip de abuz si violenta.

Ce reprezintă violența psihologică de tip bullying? 

Avocat Alina Rosca, Casa de Avocatura Rosca Law Office: „Conform ordinului menționat mai sus, violența psihologică de tip bullying reprezintă acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice care sunt făcute cu intenția de a crea un dezechilibru de putere și care au ca efect atingerea demnității sau crearea unei atmosfere de intimidare împotriva unei persoane sau grup de persoane care pot fi încadrate în definiția dată unui grup care însumează elemente de discriminare și excludere socială.”

related posts

Modifică setările cookies