(P) Ce riști dacă nu-ți plătești taxele, impozitele și amenzile


Plata taxelor, impozitelor și amenzilor este, adesea, ignorată de foarte multe persoane. Fie că este vorba de lipsa banilor, amânarea plăților sau neplata cu rea-credință, oamenii aleg să nu-și îndeplinească obligațiile fiscale, considerând că nu li se poate întâmpla nimic.

Tag-uri:

Ei bine, lucrurile nu stau deloc așa. Legile prevăd sancțiuni pentru contribuabilii care nu-și achită impozitul pentru teren, locuințe sau mijloacele de transport ori nu plătesc amenzile de circulație. Iată ce se poate întâmpla dacă nu-ți achiți dările către stat.

Poprire pe conturi pentru neplata amenzilor

Greșelile comise la volan pot fi sancționate cu amenzi destul de mari. Chiar dacă este vorba de erori nesemnificative, polițiștii pot pedepsi faptele șoferilor cu amenzi pe care aceștia trebuie să le achite în primele 15 zile lucrătoare după acordarea lor, dacă vor să plătească doar jumătate din sumă. Însă, unii dintre conducătorii auto nu-și achită amenzile de circulație, fiind convinși că le-au primit pe nedrept.

Măsurile pe care le iau autoritățile față de persoanele care ignoră plata amenzilor pleacă de la notificări și ajung până la popriri pe cont. Mai exact, deși șoferii nedisciplinați sunt de părere că amenda se va prescrie odată cu împlinirea a 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a primit sancțiunea, autoritățile pot decala prescripția. Practic, dacă sunt transmise notificări de plată către conducătorul auto, termenul de prescripție se ajustează la data trimiterii ultimei notificări. Pe lângă asta, plata amenzilor poate fi forțată și prin aplicarea unor popriri pe cont. Banii datorați pentru amendă sunt retrași direct din salariu, în cuantum de maxim 30%. Chiar și persoanele care nu au un cont bancar pot fi obligate la plată, prin poprire direct la angajator. În funcție de suma datorată, se poate pune sechestru pe proprietățile neplatnicilor ori, în cazul în care nu deține nimic, se optează pentru munca în folosul comunității.

Imposibilitatea obținerii certificatului de atestare fiscală

Toți contribuabilii care vor să vândă anumite bunuri aflate în proprietate-un teren, o mașină sau o locuință, etc-trebuie să prezinte și un certificat de atestare fiscală. Documentul este emis de către autoritățile locale pentru a demonstra că respectivul proprietar și-a îndeplinit, la zi, plata impozitelor și a taxelor. Cu ajutorul certificatului de atestare fiscală, orice persoană poate dovedi că și-a îndeplinit obligațiile fiscale datorate administrației publice locale din zona unde este înregistrat bunul pe care intenționează să-l înstrăineze. De asemenea, documentul atestă și nu există alte creanțe fiscale exigibile, inclusiv amenzi existente. Neplata impozitelor și altor tipuri de sancțiuni, chiar și fără legătură directă cu bunul ce va fi vândut, conduce la imposibilitatea obținerii certificatului de atestare fiscală.

Majorări de întârziere pentru neplata la termen

De regulă, contribuabilii care aleg să-și plătească integral impozitul pe clădire, teren și mijloc de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, primesc o reducere de 10% din suma datorată. În acest an, din cauza apariției pandemiei de coronavirus și a instaurării stării de urgență, s-a acordat bonificație pentru plata taxelor și impozitelor locale până la data de 30 iunie.

Contribuabilii care nu și-au achitat obligațiile de plată în acest interval nu mai pot beneficia de reducerile oferite, dar au termen de plată până la finalul anului. În cazul neplății la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se percep majorări de întârziere. Potrivit Codului de Procedură Fiscală, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul taxelor principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună ori fracțiune de lună. Penalitățile se percep începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Consecințele neplății impozitelor, taxelor și amenzilor pot fi considerabile. Chiar dacă nu reușești întotdeauna să le achiți în timp util, încearcă să-ți plătești obligațiile fiscale cât mai repede cu putință, pentru a evita acumularea majorărilor de întârziere.

related posts

Modifică setările cookies